VISJON OG HISTORIE

Våre ambisjoner ligger på å være et korps som har plass for alle som savner de gode stundene man tidligere har opplevd i et korpsmiljø. Likevel ønsker vi å strekke oss og utvikle oss med konserter og spilleoppdrag i lokalmiljøet og selvfølgelig korpsturer.
Er du tidligere korpsmusikant som savner et korpsmiljø så ta kontakt med oss på mail , eller stikk innom en øvelse.

Ullensaker janitsjar sin historie starter allerede 1. august 1886 ved at Ullensakers første korps, Borgen Musikkforening ble etablert. I 1973 skiftet Borgen Musikkforening navn til Ullensaker musikkorps men allerede året etter endret det navn til Ullensaker Janitsjar.

Pr. dags dato er vi ca 30 aktivt spillende medlemmer.